Foreningen
Pilgrim Danmark
 
 
 
   
 
Kontingent pr. år   
for enkeltpersoner: 100 kr.
for foreninger m.v.: 300 kr.
 
 
 

 Referater fra

årsmøder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Referater fra

bestyrelsesmøder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
   
   
Bestyrelsen
(Bestyrelsen efter årsmødet den 16. marts 2024)
 
Formand 
Elizabeth Knox-Seith
Pilgrimspræst og sognepræst, Stege-Vordingborg Provsti
Tlf.: 26 70 99 05
Mail: knoxseith(at)gmail.com 
 
Kasserer:
Jette Amdi Andersen,
(Fodslaw)
Tlf.: 20 33 06 91
Mail: jette.amdi(at)hotmail.com
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Christian Kjær Bjerre
Pilgrimspræst i Viborg Stift
Tlf. 30 30 88 31
Mail: CHKB(at)KM.DK
 
 
Vibeke Mørdrup,
(Enkeltmedlem)

 
Charlotte Kristensen Heide
(Pilgrim Mors)
 
Henrik Busk Rasmussen
(Nordjysk Pilgrimsforening)
 
Tom B. Hansen
(Emmaus Pilgrimshus Haslev)
 
Suppleant:
Charlotte Quiring
(Enkeltmedlem)
 
Revisor
Troels Beck

Webredaktør
Charlotte Kristensen Heide
 
 
 
   
 
Bankkonto
i Sparrekassen Danmark: 9070-2073834905
 
CVR-nummer: 38625527
 
 
  
Bestyrelsens forum
Kræver password
 
       
  
Foreningens vedtægter
 
 
   
 
 
Pilgrim Danmark 2024